GRUPY ARTYSTYCZNE

teatr w krzywym zwierciadle

Teatr "W Krzywym Zwierciadle" powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy w 2007 roku, ale osoby tworzące grupę współpracuję ze sobą od dwóch lat. Chcemy udowodnić, że teatr może rozwijać się równie dobrze na prowincji, jak w dużych miastach. Do tej pory udało nam się przedstawić kilka sztuk teatralnych, zarówno na deskach jak i w plenerze. Teatr połączył nas, przez co zaczęliśmy traktować go poważnie. Nazwa teatru "W Krzywym Zwierciadle" wzięła się z charakteru naszej działalności. Gramy tak jak czujemy, czyli odzwierciedlamy nasze wnętrza, uczucia i myśli. Poruszane przez nas tematy mają sprowokować widza do myślenia. Obnażamy problemy młodego społeczeństwa, czasami trochę je wyolbrzymiając. Chcemy przez to wpłynąć na widzów, na ich świadomość i wrażliwość.pomerstep

Pomerstep to grupa dziewcząt pasjonująca się tańcem, która powstała w 2008 roku. Dziewczyny spotykają się dwa razy w tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie zdobywają umiejętności taneczne. Zajęcia z nimi prowadzi pani Irmina Łachacz. Dziewczęta z POMERSTEP uczestniczyły już w wielu przeglądach tanecznych m.in. w Nowogardzie, Szczecinie i Pyrzycach. Grupa taneczna liczy jedenaście dziewcząt kochających taniec, który daje im wiele radości i szczęścia. Dziewczyny pracują bardzo ciężko, lecz, choć czasem brak im sił i ciężko złapać oddech, nie poddają się. Dziewczyny chcą swoją pracą osiągnąć wymarzony cel.stepniczanie

Zespół istnieje od 7 kwietnia 1984 roku. Jego założycielkami były obecne członkinie Eugenia Kielik i Czesława Żółciak. To one wpadły na pomysł, żeby wspomóc rozwój kulury regionalnej Pomorza Zachodniego. I udało się - zespół od dwudziestu kilku lat uświetnia swoimi występami różne imprezy okolicznościowe nie tylko na terenie Gminy Stepnica, powiatu goleniowskiego czy województwa zachodniopomorskiego, ale i całej Polski.
Członkowie zespołu zupełnie bezinteresownie promują naszą gminę i niosą radość i wytchnienie wszystkim, którym bliska jest polska muzyka ludowa, tworząc jednocześnie współczesną kulturę Pomorza Zachodniego. To tworzenie nowego oblicza kulturowego Pomorza Zachodniego to doniosła rola, którą Stepniczanie wypełniają z właściwą artystom ludowym swadą, humorem, ale także i głębszą refleksją.
Zespół zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień w licznych przeglądach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich, spotkaniach zespołów folklorystycznych i festiwalach współczesnej kultury ludowej. To znakomite świadectwo wysokiego poziomu arystycznego, a także dobitny wyraz poszanowania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz wola kultywowania pamięci i tradycji.