WYNIKI NABORU
26-10-2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko młodszego instruktora kultury w Racimierzu, zakończono procedurę naboru, w wyniku której wybrana została Pani Monika Kuropatwa.

Uzasadnienie naboru:
Spośród 6 złożonych ofert, 5 nie spełniało wymogów formalnych. Komisja po analizie dokumentacji kandydatki spełniającej wymagania formalne, czyli Pani Moniki Kuropatwy stwierdziła, że spełnia wymagania zamieszczone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko młodszego instruktora kultury w Racimierzu.Powrót