O GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy jest samorządową instytucją kultury, która swoją działalnością obejmuje teren gminy Stepnica. Zalążkiem GOK-u był Gminny Klub Kultury, który powstał na podstawie decyzji Naczelnika Gminy z dnia 29 czerwca 1983 roku. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzą: Dom Kultury w Stepnicy przy ul. Portowej 7 oraz świetlice wiejskie w miejscowościach: Racimierz, Miłowo, Widzieńsko, Gąsierzyno, Kopice i Czarnocin. 
Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy jest współtworzenie i rozwijanie kultury w lokalnej społeczności, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb, pasji i umiejętności, kreowanie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania dziedzictwa kulturowego Gminy Stepnica.
W budynku Ośrodka  Kultury znajdują się pracownie: plastyczno-rękodzielnicza, sala teatralno – taneczna, sala kawiarniana,  sala gier (bilardowa), sala muzyczna oraz sala spotkań harcerzy - tzzw. "harcówka".


KADRA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY:

Mirosława Nowak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Mariola Kujawa - Główna Księgowa
Oliwia Petrów - Specjalista ds. wydarzeń kulturalnych
Anna Wojno - Asystent instruktora
Michał Krzywaźnia - Instruktor teatralny; Specjalista ds. wydarzeń kulturalnych
Anna Kaliska - Asystent Instruktora
Emilia Stępień - Asystent Instruktora
Andrzej Lubczyński - Kierownik zespołu "Stepniczanie"
Dobromir Strzelczyk - Instruktor gry na pianinie i gitarze

 

ŚWIETLICA W RACIMIERZU:

Joanna Marszałek -  Instruktor
Agata Garbaciak - Pracownik gospodarczy

ŚWIETLICA W GĄSIERZYNIE:

Anna Potomska - Instruktor

ŚWIETLICA W KOPICACH:

Anna Pryszcz -  Instruktor